جراحی تصحیح خط لبخند و زیبایی

تصحیح خط لبخند از طریق جراحی لثه توسط متخصص جراح لثه انجام میگردد این جراحی در صورتی انجام میگیرد که مشکل فرد لبخند لثه ای باشد بدین معنی که وضعیت زیبایی لثه ها اصلاح شده و توازن لازم جهت طرح لبخند برای بیمار ایجاد میگردد.در این جراحی بافتهای اضافی لثه برداشته و حذف میگردد و ظاهر دندانها زیباتر و بلندتر به نظر میرسددر نتیجه خط لبخند فرد به جای خط لثه ای طرح لبخندی زیبا ایجاد میکند.این جراحی علاوه بر ایجاد اعتماد به نفس بیشتر برای شما،تمیز کردن دندانها را نیز آسانتر میکندو احتمال ابتلای فرد به بیماریهای لثه را نیز کاهش میدهد.